Решение № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018 г.,на РИОСВ – гр. Пловдив, с което се разрешава на „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД да извършва дейности по третиране на отпадъци.

Решението можете да изтеглите от ТУК