Решение № 09-ДО-1151-00 от 13.01.2020 г. на ЕТ „ЕВСТАТИ- ЕВСТАТИ ДИМИТРОВ“