Решение № 09-РД-720-00 от 22.05.2020 г. на „одело БЪЛГАРИЯ“ ЕООД