Решение №579 от 07.03.2018 г. относно определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.