България!
Че кой ли я не знае!
На здравец и на роди тя ухае.
Най-хубавите
песни тук се пеят.
Най-светлите звезди над нея греят.

Г. Веселинов

 

3 А група „Усмивка“ към ДГ „Приятели“ със ст.уч. г-жа П. Кьорванчева, ст.уч. г-жа Л. Гечева, муз.уч.г-жа В. Трендафилова и пом.възп. г-жа Н. Живодарова представят песни и танци- „Играем за да знаем… българските обичаи и традиции!“