Община Куклен съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Българско дружество за защита на птиците организираха съвместно мероприятие по поречието на р. Марица по случай Световен ден на водата 22 март. В мероприятието активно участие взеха учениците от СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен. Орнитолозите от Българското дружество за защита на птиците разказаха на учениците за природното богатство на реката, нейните обитатели, най-ценните видове животни и растения, срещани там, как и защо същите да бъдат опазени. Учениците имаха възможността да наблюдават редки и застрашени видове птици през зрителната тръба и биноклите, осигурени от орнитолозите.