На сайта на Централната избирателбна комисия вече е достъпен „Симулатор за машинно гласуване„.

Той може да бъде използван неограничен брой пъти от всеки желаещ да възпроизведе основните операции за упражняване на вот с устройствата.

Виртуалната изборна секция е достъпна тук