Списък на кметствата в община Куклен, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 29.10.2023 г.

  1. с. Гълъбово, ЕКАТТЕ: 18277
  2. с. Руен, ЕКАТТЕ: 63238