ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ  ПОЗИЦИЯ
1 Марияна Христева ПРЕБРОИТЕЛ
2 Стойна Згурова ПРЕБРОИТЕЛ
3 Свобода Чанкова ПРЕБРОИТЕЛ
4 Бахрие Юсеин ПРЕБРОИТЕЛ
5 Стефка Гечева-Ламбрева ПРЕБРОИТЕЛ
6 Йорданка Шумарова ПРЕБРОИТЕЛ
7 Стоилка Койчева ПРЕБРОИТЕЛ
8 Цветелина Лозанова ПРЕБРОИТЕЛ
9 Василка Ябанджиева ПРЕБРОИТЕЛ
10 Невена Живодарова ПРЕБРОИТЕЛ
11 Атидже Чауш ПРЕБРОИТЕЛ
12 Ашкън Халил ПРЕБРОИТЕЛ
13 Мария Иванчева ПРЕБРОИТЕЛ
14 Захаринка Момчева ПРЕБРОИТЕЛ
15 Недялка Арнаудова ПРЕБРОИТЕЛ
16 Таня Георгиева ПРЕБРОИТЕЛ
17 Айлин Мюмюн ПРЕБРОИТЕЛ
18 Надрие Мурадова ПРЕБРОИТЕЛ
19 Велина Щътова ПРЕБРОИТЕЛ
20 Надежда Арнаудова ПРЕБРОИТЕЛ
21 Ваня Щътова ПРЕБРОИТЕЛ
22 Десислава Руфад ПРЕБРОИТЕЛ
23 Нина Шолева ПРЕБРОИТЕЛ
24 Гюлер Онбашъ ПРЕБРОИТЕЛ
25 Стоян Христев ПРЕБРОИТЕЛ
26 Десислава Кендева ПРЕБРОИТЕЛ
27 Мария Атанасова ПРЕБРОИТЕЛ
28 Йордан Гроцев ПРЕБРОИТЕЛ
29 Венцислав Георгиев ПРЕБРОИТЕЛ
30 Илица Даскалова ПРЕБРОИТЕЛ
31 Величка Маринова ПРЕБРОИТЕЛ
32 Рами Сюлейман ПРЕБРОИТЕЛ
33 Екатерина Дамянова ПРЕБРОИТЕЛ
34 Величка Петрова ПРЕБРОИТЕЛ
35 Калинка Барбова ПРЕБРОИТЕЛ
36 Иванка  Бозова ПРЕБРОИТЕЛ
37 Несрин Халил КОНТРОЛЬОР
38 Юлкер Дрянкова КОНТРОЛЬОР
39 Стоян Килиджийски КОНТРОЛЬОР
40 Мария Генова КОНТРОЛЬОР
41 Мейрем Реджебова КОНТРОЛЬОР
42 Виолета Тягова РЕЗЕРВЕН КОНТРОЛЬОР
43 Мария Пишева ПРИДРУЖИТЕЛ

Неодобрените кандидати, в случай на нужда в процеса на работа, е възможно да бъдат поканени за участие в преброяването.