От 04.05.2020г. Община Куклен стартира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен” с доставянето на приготвена храна до дома на 170 лица, живущи на територията на цялата община.

Община Куклен спечели проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Куклен”, финансиран от Агенцията за социално подпомагане, по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020 г.“

Дейностите, съгласно подписания договор № ФС01-0558 от 29.04.2020г. между  Агенцията за социално подпомагане и Община Куклен, по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите обхващат периода от 01.05.2020г. до 19.06.2020г. включително (33 работни дни).

Ще се извършва и допълнителна подкрепа за целевите групи, като закупуване на хранителни продукти или такива, от първа необходимост, със средства на потребителите, както и информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи за Община Куклен е 170 потребители.

Храната се приготвя в деня на доставката, опакована в кутии за еднократна употреба, допълнително поставени в пакет, и се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни.

При определяне на хората, които попадат в целевите групи и имащи право да се възползват от дейностите по проекта, са разгледани и анализирани всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица, като информация от доставчици на социални услуги и институции, сигнали от граждани, подадени на телефон: 03115/2120, на имейл: mail @kuklen.org  или на страницата на Община Куклен.