Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, на 26.06.2021 г., определени със заповед на кмета на община Куклен служители ще работят по следния график:

–  в гр. Куклен – от 08 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17.00 ч.;

– в с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово и с. Добралък –  от 10 ч. до 12 ч. и  от 15 ч. до 17.00 ч.

 Предвид изтичане на крайния срок за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, на 03.07.2021 г. определени със заповед на кмета на община Куклен служители ще работят по следния график:

–  в гр. Куклен – от 08 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17.00 ч.

 Допълнителна информация можете да получите на телефон: 03115/2124 и на имейл: grao3@abv.bg от Гергана Драгоева – гл. експерт с функции „ГРАО” и Елка Димитрова – ст. експерт с функции „ГРАО”.