Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че предвид  изтичане на крайния срок за приемане на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателния списък  по настоящ адрес и заявления-декларации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, определени със заповед на кмета на община Куклен служители ще работят по следния график:

 

На 24.05.2024 г.:

–  в гр. Куклен – от 08 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17.00 ч.

 

На 25.05.2024 г.:

–  в гр. Куклен – от 08 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17.00 ч.;

– в с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово и с. Добралък –  от 10 ч. до 12 ч. и  от 15 ч. до 17.00 ч.

 

Предвид изтичане на крайния срок за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, определени със заповед на кмета на община Куклен служители ще работят по следния график:

 

На 01.06.2024 г.:

–  в гр. Куклен – от 08 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 17.00 ч.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 03115/2124 и на имейл: grao@kuklen.org от Гергана Драгоева – гл. експерт с функции „ГРАО” и Елка Димитрова – ст. експерт с функции „ГРАО”.