С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Куклен уведомява заинтересованите лица, че на 8 февруари 2018 г. /четвъртък/ служба „Местни данъци и такси” /включително касата/ няма да работи  с граждани и юридически лица, поради извършване на годишно облагане по партидите на недвижимите имоти за 2018г.

Моля да бъдем извинени за причиненото неудобство!

С уважение,

Общинска администрация Куклен