Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенцията за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги чрез:

– Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
– Системата за сигурно електронно връчване без да е необходимо подписване с квалифициран електронен подпис;
– По електронна поща на адрес: ao@asp.government.bg без да е необходимо подписване с квалифициран електронен подпис;
– По пощата с обратна разписка.

Допълнителна информация можете да получите на телефон 032/622304

 

За еднократна помощ от 375 лв. може да кандидатствате, ако:

– Сте родител, отглеждащ сам дете или и двамата родители сте останали без работа и без доходи заради пандемията от COVID-19 и нямате право на обезщетение за безработица.
– Ви се налага да ползвате отпуск, за да гледате детето си (до 14г.)
– Вече сте използвали полагащите се дни платен отпуск за съответния месец и поне от 20 дни се налага да сте в неплатен.
– Преди ползването на неплатен отпуск сте имали доход до 610 лв. на член от семейството.
– Нямате странични доходи от наем, рента, аренда или втори трудов договор.
– Не сте получавали друга еднократна помощ през 2020 г.
– Имате платени осигуровки за последните 6 месеца, освен ако не сте останали без работа и без никакви доходи заради кризата.
– Работните Ви места не са запазени по схемата 60/40.
– Детето/децата Ви са посещавали ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.