Уважаеми родители,

Списъците на децата, които ще посещават ДГ „Приятели” през новата учебна 2020 – 2021 г. ще бъдат изложени на входовете в централната сграда на детската градина и в сградата на детската ясла на видно място на 02.09.2020 г.

Приемът на децата ще започне от 15.09.2020 г., за което е необходимо да се подготвят изследванията на новоприетите деца и медицинските документи, издадени от съответния териториален здравен орган, необходими за постъпване.

Направете консултация с личните си лекари кога да се направят изследванията, така че да са валидни в деня, в който детето ще постъпи в детската градина.