Дирекция бюро по труда „РОДОПИ” ви уведомява:

Във връзка с извънредното положение в българия – няма да има изнесено работно място в гр.куклен на 14 и 15 май 2020 година. Следващите дати по график са 11 и 12 юни; 13 и 14 юли 2020 година. Всички търсещи работа лица, регистрирани в бюрото по труда ще бъдат уведомени по телефона, който са оставили за връзка с тях.

За повече информация -телефон за връзка с дирекция бюро по труда „РОДОПИ” -032/64-28-96