Съобщение по чл.32 от ДОПК до Димитринка Жекова. Съобщението може да изтеглите от тук