Съобщение по чл.32 от ДОПК до Красимир Узунов.  Съобщението може да изтеглите от тук