Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Йорданов. Съобщението може да изтеглите от тук