Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Евроял“ ООД. Съобщението може да изтеглите от ТУК