Уведомяваме Ви, че на 19.05.2020 г./вторник/ в сградата на Община Куклен на третия етаж  в заседателната зала от 16:00 ч., се проведе среща с представители на Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив, относно създаване на организация и предприемане на конкретни мерки за опазване на селскостопанска продукция реколта 2020 г.

Във връзка с горното Ви уведомяваме, че до приключване на дейностите по прибиране на реколта – 2020 г. в землището на Община Куклен ще бъде извършен постоянен контрол от страна на органите на МВР 24 часа в денонощието.