Във връзка с настъпване на летния сезон, „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Пловдив, указва на населението на община Куклен да използва водата само за питейно-битови нужди.

За да се избегне режим на водоподаване, да не се допуска използването на водата за селскостопански нужди.