Във връзка с изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 06.06.2018 г. от 11.00 часа до 11.30 часа ще бъде извършено функционално изпитание за интеграция на същата към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Ще бъдат излъчени акустични сигнали и гласови съобщения.
Призовавамe всички работещи и живущи в зоната около КЦМ АД да запазят спокойствие – това е само тестово изпитание!

От ръководството на Община Куклен