Уважаеми граждани,
Уведомяваме ви, че на 26.02.2020 г. /сряда/ в сградата на Община Куклен на третия етаж в заседателната зала от
10:00 – 12:00 ч., ще се проведат изнесени приемни на Териториалния областен офис (ТОО) – гр. Пловдив към Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). На срещата ще се обсъжда подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” и подмярка 4.1.2 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.
Изготвянето на проектите по тази мярка ще бъде безплатна за желаещите.