С демонстрация на ФК”Атлетик” на футбол на малки врати на 12 юни / сряда/ в Куклен официално ще бъде открито изграденото наскоро спортно игрище с изкуствена настилка. Събитието ще се съчетае и с откриването на площадка за фитнес на открито.

В състезанието могат са вземат участие както деца така и възрастни, така че от Общинска администрация приканват малки и големи да се включат в спортното събитие.
От Община Куклен са подготвили награди и комплимент към всеки участник в празника.

Игрището за футбол на малки врати е ситуирано в границите на землището на стадиона. Игрището е с размери 17 м./36 м. и е разчертано за футбол, като повърхността е с изкуствена трева. Монтирани са две футболни врати с мрежа. Общата площ на игрището за футбол е 710 кв.м., като за облагородяване на зоната е предвидено и монтирането на 6 нови стълба с осветителни тела.

“Тази инвестиция е за всички млади хора от община Куклен, за организиране на детски турнири и празници. Продължаваме да работим в името на това децата ни да са щастливи“, заяви кметът Мария Белчева. Тя допълни, че съоръжението ще е подходящо и за любители, които ще имат възможност вечер и в почивните дни да тренират.

Финансирането на проекта е по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“и по помярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“.

Изграждането на площадката за фитнес на открито е финансирана от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Ето и програмата на празника:

17:30 – 18:00 записване на участниците в състезанието
18:00 – 18:15 официално откриване
18:15 – 18:30 обща разгрявка
18:30 – 19:30 състезание, демонстративен футбол от ФК „Атлетик“ Куклен
19:30 – 20:00 награждаване
20:00 закриване на празника