Уведомяваме собствениците на домашни кучета, регистрирани в Община Куклен, че годишната такса за притежаване на куче, може да се заплати по банков път на посочената банкова сметка:

IBAN СМЕТКА: BG08CECB979084G0663600;
BIC: CECBBGSF;
Код за плащане: 448013;

като основание за плащането на сумата, собствениците е необходимо да отбележат, че това е такса за 2020 г. и да се посочат трите имена на собственика. Местната такса за притежаване на куче е 15,00 лева за един брой домашен любимец.