Срещата беше инициатива на Община Куклен и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към общината и беше насочена срещу употребата на дрога сред децата. Директорите на двете учебни заведения Боряна Андонова и Тинка Чифчиева бяха съорганизатори и се отзоваха с пълната си подкрепа и съдействие.
Събитието мина под мотото „Зависим или независим –ти избираш!“. Целта на дискусията беше първична превенция срещу употребата на психоактивни вещества сред подрастващите.
Део разказа за своя личен опит с наркотиците, как е започнал, какво са му причинили и отнели и как се е преборил със своите зависимости. Той разговаря с младежите без да се опитва да ги поучава, но се опита да ги убеди в безсмислието от дрогата. Учениците се включиха активно в беседата, като зададоха своите въпроси към него.

„Децата са най-ценното, което имаме, длъжни сме да ги опазим. Общината има своята роля и отговорности в тези процеси.“-категорични са от общинска администрация Куклен.