Във връзка с ежегодно тестване на локалната автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа   ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения.

Призовавамe всички работещи и живущи в зоната около КЦМ АД да запазят спокойствие.

Това е само тестово изпитание!!!

 

От ръководството на Община Куклен