Във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 15 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, за оповестяване при въздушна опасност и проиграване на Вътрешния авариен план на КЦМ АД, Ви уведомяваме, че на 08.12.2021 г. от 10.00 часа с УЧЕБНА ЦЕЛ, ще се активира Локалната система за оповестяване със задействане на крайни акустични устройства.

Призоваваме всички работещи и живущи в зоната около КЦМ АД да запазят спокойствие.