Инициативата на Български Червен кръст – „Ти решаваш“ е част от комплексната програма „Дейности в отговор на COVID-19“ и има за цел да
ограничи разпространението на COVID-19 в България и да подпомогне
най-засегнатите от вируса общности, като същевременно разшири
ваксинационния обхват в страната.

Кампанията напълно уважава правото на всеки човек сам да се информира и да вземе важното решение дали да си
постави ваксина или не, като единствено предоставя надеждна, проверена и научно доказана информация по отношение на вируса и последствията от него, като също така предоставя възможност за имунизация, чрез своите 5 мобилни ваксинационни пункта, които са разположени в различни краища на страната.

Инициативата „Ти решаваш“ се реализира с подкрепата на Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, Американската агенция за международно развитие (USAID) и Посолство на Съединените американски щати.

За повече ин формация ето и линк към сайта на кампанията:

https://tireshavash.info/