Документацията за търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1803 с подотдели 578 „ц1“ и 578 „о2“ можете да изтеглите от ТУК.

Протокол за проведена процедура търг с тайно наддаване

Заповед № 709 15.10.2018 г.