Заповед за откриване на конкурс

Документация


Обновено на 27.04.2023 г.

Протокол

Заповед 282 от 27.04.2023 г.

 


Обновено на 22.05.2023 г.

Протокол

 


Обновено на 26.05.2023 г.

Договор