Уведмление за инвестиционно предложение на АГРИЯ АД: „Доставка и монтаж на нов сборник с обем 60 куб. м. за съхранение на суровина Солвесо.“