В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме, че на 22.05.2019 г. и 23.05.2019 г. от 09.00 ч. до 15.00 ч. по пътя гр. Куклен – КЦМ ще се проведе третиране срещу плевели с продукт за растителна защита/ препарат – НАСА 360 СЛ, не е токсичен за пчели.

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България с разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита № 0031-4/06.03.2017 г. на БАБХ и Заповед № РД11-287/08.02.2017 г. на МЗГ.

Активно вещество 360 г/л глифозит, дата на производство 02/2019 г. Производител/вносител на препарата е „Агрия“ АД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, тел. за връзка: 032/ 273 500

Необходимо е всички собственици на животновъдни обекти /пчелини/ да предприемат превантивни мерки с цел запазване живота на отглежданите от тях пчели.