Уведомително писмо за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.