На основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.) в община Куклен е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № 7220/12.12.2017 г. от КЦМ АД, Пловдив за ново компресорно отделение в ТО „Топене и леене на катоден цинк“ към Обособено цинково производство.
Местонахождение: Производствената площадка на КЦМ АД, Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, 4009

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, от датата на публикуване на обявата в сградата на Община Куклен на адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43

Повече информация относно инвестиционното намерение можете да намерите тук.