Уведомление за инвестиционно предложение от Мария Георгиева Векиева „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 138 в м-т „Царина“, землище на с. Гълъбово – Параграф 4, община Куклен с площ 0,598 дка.