Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на разходни норми за използвани ресурси и количества отпадъци в действащото КР № 1-НЗ/2017 г. на КЦМ АД“