• Битови отпадъци: Община Куклен събира и извозва  отпадъците със собствена сметосъбираща техника по утвърден годишен график, които обхваща всички населени места. Кратността на обслужване е веднъж седмично.
  • Строителни отпадъци: Община Куклен е поставила 6 броя контейнери на ул. „П. Яворов“ пред склада на община Куклен за събиране на строителни отпадъци на гражданите при извършваните от тях частични ремонти в домовете им.

При строителство на нови сгради или премахване на съществуващи такива, строителни отпадъци, трябва да бъдат извозени са сметка на собствениците на гореописаните обекти на регламентирано депо или да бъдат сключени договори за извозване им от лицензирани фирми.

  • Зелени отпадъци: Община Куклен извозва зелени отпадъци на територията на общината при подадена заявка в деловодството на общината.
  • Разделно събиране отпадъци от опаковки: хартиени, пластмасови, стъклени и метални. В жълтите контейнери се изхвърлят само отпадъци от опаковки – хартия, картон и метал, а в зелените контейнери само отпадъци от опаковки – стъкло.

В гр. Куклен са поставени 18 точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки:

– ул. “Ал. Стамболийски“ – първа спирка;
– ул. “Ал. Стамболийски“ – последна спирка;
– ул. “Ал. Стамболийски“ до ПГ по СС;
– ул. “Ал. Стамболийски“ – двора на СУ “Отец Паисий“;
– ул. “Ал. Стамболийски“ до търговски обект “Сити Маркет“;
– ул. “Ал. Стамболийски“ до Дизар ЕООД;
– ул. “Славянска“ зад търговски обект НАРКОП;
– ул. “Славянска“ – център;
– ул. “Славянска“;
– ул. “Опълченска“ – до стария хлебозавод;
– ул. “Хр. Г. Данов“ до  търговски обект “Сани“;
– ул. “Свобода“ до църковен храм “Св. Атанасий“;
– ул. “Плиска“;
– ул. “Г. С. Раковски“ до централен мост;
– ул. “Бузлуджа“ до хранителния магазин;
– вилна зона “Вриш“;
– ул. “Стадиона“;
– ул. “Стадиона“ до стадиона на гр. Куклен.

  • Едрогабаритни отпадъци: Община Куклен има площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци, намираща се в склада на общината на улица „П. Яворов“. Като едрогабаритни отпадъци третираме следните видове – дивани, фотьойли, матраци, дюшеци, юргани, столове, маси, гардероби и др. подобни.
  • Негодни за употреба батерии и акумулатори: На всеки етаж в сградата на община Куклен са поставени съдове за събиране на негодни за употреба батерии. За акумулатори се прави предварителна заявка в деловодството на община Куклен.
  • Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване: стари печки, перални, ютии, телевизори, компютри, миялни машини, кафемашини, аспиратори, климатици и др. – се събира, след подаване на заявка в деловодството на общината.