Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на младежта. Мотото, под което Министерството на младежта и спорта провежда инициативи и събития по време на Европейската година на младежта е „Устойчиво развитие – Европа 2050: Да чуем младите хора на България“.

С цел да стимулира креативното дизайнерско мислене на младите хора в рамките на устойчивото развитие, Министерство на младежта  и спорта обяви Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда, информация за който е публикуване на Националната информационна система за младежта (НИСМ), както и на фейсбук страницата на НИСМ.
Желаещите да се включат в конкурса, могат да научат повече информация тук.