Ученици и учители от СУ ”Отец Паисий” гр. Куклен посетиха научният комплекс на Центъра за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) гр. Пловдив. Визитата в Центъра бе по инициатива и организирана от Община Куклен, като на нея присъства и кмета на общината Мария Белчева.
Уникалният за Европа научен комплекс бе открит в края на миналата година и е изграден по проект ПлантаСИСТ и е един от 16 центъра за върхови постижения и за компетентност, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Мисията на Центъра е да има водеща позиция в областта на растителните науки в Европа. Работата по приложните изследвания е структурирана в три основни задачи – Растително Клетъчна Биотехнология, Синтетична Биология и Зеленчукопроизводство.
ЦРСББ е предвиден като модерен научноизследователски център за фундаментална и приложна наука в областите на системната растителна биология и биотехнология. Новосъздаденият център се стреми да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона, като подпомага трансфера от знания и технологии към партньорите и крайните потребители и ще има водеща роля в обучението на ново поколение изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. Новоизграденият кампус на центъра се състои от изследователски корпус от две секции – лаборатории и специализирани помещения; административен корпус; оранжерии за отглеждане на растения с експериментални цели и учебен корпус. Сградата на ЦРСББ получи наградата „Сграда на годината 2022“ в категория „Социална инфраструктура – култура, наука и образование“.
В Центъра се правят изследвания и анализ на растителните геноми, адаптация и устойчивост на растенията при стрес –засушаване, ниски температури, съединения, благотприятстващи здравето, създаване на нови сортове и зеленчукови култури с подобрени вкусови качества.
По време на посещението учениците се запознаха с дейността на Центъра, посетиха научни лаборатории и видяха отблизо оборудването, което е необходимо за провеждането на изследванията, посетиха оранжериите за отглеждане на растения с експериментални цели и учебния и административен корпус на Центъра.