Заповед 347 от 03.06.2024 г. на Кмета на община Куклен за обявяване на 03.06.2024 г. за ден на траур на територията на община Куклен