Тази година в Куклен отбелязахме празника на Българската община в малко по-различен стил. Ученици от Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен и представители на общинска администрация по покана на Младежки център – Пловдив, организирано посетиха базата им. Посещението имаше за цел, както да мотивира младежите, така и да създаде връзка между тях и общинска администрация, което от своя страна да улесни бъдещата комуникация помежду им. Община Куклен вижда пътят на единението във взаимната подкрепа и разбиране. Денят премина в забавни игри с мотивационен и приобщаващ характер, открити разговори и много смях. В края на срещата Младежки център – Пловдив подари на учениците от ПГСС спортни пособия, а те от своя страна обещаха да са по активни и да ги използват редовно. Община Куклен изказва своята благодарност на ръководствата на Младежки център – Пловдив и ПГСС – гр. Куклен.