Обявления решения ЗУТ

 Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 727 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 68 от 30.11.2018г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на...

Коледен базар с благотворителна цел

 В очакване на един от най-светлите християнски празници за първа година община Куклен организира Коледен базар с благотворителна цел в подкрепа на 12-годишния Тарик Чинчинов и 22-годишната Даяна Савова. Коледния базар ще се проведе в рамките на три дни, от 20.12...

Изложба на Кръжока по пластика от царевична шума

На 18.12.2018 г. /вторник/ от 17:30 ч. в сградата на НЧ „Н. Й.Вапцаров”, гр. Куклен ще бъде открита изложба на творбите на децата от Кръжока по пластика от царевична шума. Изложбата е част от програмата на община Кукленпо случай наближаващите Коледни и Новогодишни...