Инвестиционно предложение на КЦМ АД, Пловдив

Уведомление за инвестиционно предложение на КЦМ АД, Пловдив: „Оптимизиране работата на пречиствателните съоръжения от ТИ №15 за технологични газове в ТУ „Велц и рециклинг“ и газификация на велц-пещ №1 и велц-пещ №4“ АКТУАЛИЗИРАНО Уведомление за класификация на...