Инвестиционно уведмоление

Инвестиционно уведмоление „Метален навес за съхранение на земеделска продукция в УПИ I-33 стоп. дейн. в кв. 112 по регулационния план на стопански двор на гр. Куклен, община Куклен, област...