Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до г-жа Валерия Цанова, гр. Пловдив. Личните данни са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до г-н Петър Цанов, гр. Пловдив. Личните данни са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.