СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Във връзка с подготовката на облозите за данък „Недвижим имот“, такса „Битови отпадъци“ и данък „Моторни превозни средства“ за 2019 г., ви уведомяваме, че отдел „Местни данъци и такси“ към община...