Тестване на локална автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната автоматизирана система за оповестяване на производствената и складовата база на КЦМ АД на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 13.00 часа   ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения....