Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за именение на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530155/18.11.2010 г., изменено с Решение РР-2068/11.09.2014 г. (съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) за обект...

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) за обект „Цех за преработка на метални...